Duyurular

DANIŞMANLIKLAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU!

Sevgili Öğrenciler,

Kayıt yaptırmış olduğunuz bölümlere ait danışman hocalar ve bu hocalarımızın e-mail adresleri aşağıda belirtilmiştir. Ders kayıtları ve ders programlarıyla ilgili olarak hocalarımızla “e-mail” yolu ile irtibata geçip işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Danışmanı:

Yrd. Doç. Dr. Deniz Erdağ
e-mail: deniz.erdag@neu.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Danışmanlıkları:

1. Sınıf Danışmanı (2020 Kayıtlı Öğrenciler): Dr. Musa Oytun
e-mail: musa.oytun@neu.edu.tr

2. Sınıf Danışmanı (2019 Kayıtlı Öğrenciler): Doç. Dr. Emete Yağcı
e-mail: emete.yagci@neu.edu.tr

3. Sınıf Danışmanı (2018 Kayıtlı Öğrenciler): Prof. Dr. Cevdet Tınazcı
e-mail: cevdet.tinazci@neu.edu.tr

4. Sınıf Danışmanı (2017 ve Öncesi Kayıtlı Öğrenciler): Öğr. Gör. Ömer Bozkurt
e-mail: omer.bozkurt@neu.edu.tr

Rekreasyon Bölümü Danışmanı: Doç. Dr. Hakan Atamtürk
e-mail: hakan.atamturk@neu.edu.tr

Spor Yöneticiliği Bölümü Danışmanı: Dr. Musa Oytun
e-mail: musa.oytun@neu.edu.tr