Akademik

1997’de Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu olarak açılan okulumuz, Haziran 2018’den itibaren Spor Bilimleri Fakültesi olmuştur. Böylece, Kıbrıs adasında kurulan ilk Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, öncülüğünü adanın ilk Spor Bilimleri Fakültesi olarak sürdürmektedir. Fakültemiz, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon olmak üzere dört bölümden oluşur.

Misyonumuz, Spor Bilimleri’ne ilişkin çağdaş öğretmen, antrenör, yönetici ve rekreasyon lideri yetiştirilmesinde öncülüğü devam ettirmektir; bu bağlamda gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde kaliteli iş gücünü yönlendirebilme özelliğine sahip, atılımcı, yenilikçi, yerel spor kültürünün yerleştirilmesine öncülük edebilen ve sorunları bilimsel prensiplerle çözebilen motivasyonu yüksek profesyoneller yetiştirmektir.

Vizyonumuz, Spor Bilimleri Fakültesi olarak yapıcı, yaratıcı, insan ilişkilerinde profesyonel, dürüst, risk alabilen ve bu alanda yüksek performans sergileyen, kendisini bilimsel ve teknolojik olarak yenileyebilen bir eğitim ve öğretim kurumu
olmaktır.

Misyon ve vizyonumuza paralel olarak gerek akademik, gerekse sosyal açıdan öğrenciye örnek olabilecek yüksek nitelikli akademik personel, sorunlara öğrenci merkezli yaklaşım ve çözüm, hızlı ve etkin iletişim, öğrenci-danışman kariyer planı, kampüs içi ve kampüs dışında spor bilimlerine ilişkin tüm kurumlarla (spor kulüpleri, spor merkezleri, salonları vb) iletişim ve spor bilimlerine ilişkin teknoloji eğitimi ve kullanımı fakültemizin en belirgin özellikleridir.

Fakültemiz öğrencilerinin, mezun olduklarında kendi alanlarında profesyonelliği anlamış, kendine güvenen, hedefleri belli, başarıya koşan beden eğitimi ve spor öğretmenleri, spor yöneticileri, antrenörler ve rekreasyon liderleri olacağından hiç şüphemiz yoktur.

Daima sevgi ve saygıyla,

Prof. Dr. Mehtap TİRYAKİOĞLU
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı