Çift Anadal
Çift Anadal Programı Nedir?
Bir lisans programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içerisinde başka bir bölümde veya başka bir fakültede istedikleri herhangi bir bölümde, ikinci bir lisans belgesi almalarına olanak sağlayan programa “Çift Anadal Programı” adı verilmektedir. Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversitemizin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabileceklerdir.

Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları
Sunulan ikinci diploma fırsatı için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekiyor. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci çift anadala ek olarak bir yan dal programına kayıt yaptırabilir

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında anadal önlisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Çift anadal başvurusu için öğrencinin lisans programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 2.72 olması ve lisans programında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekiyor. Lisans diploma programındaki genel akademik başarı not ortalaması en az 2.72 olan ancak başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde ise yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranıyor.

Bölüm/Program Toplam Kredi Kabul Edilen Bölüm/Program
Antrenörlük Bölümü 50 YDÜ Tüm Bölümler
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 51 YDÜ Tüm Bölümler
Rekreasyon Bölümü 47 YDÜ Tüm Bölümler
Spor Yöneticiliği Bölümü 47 YDÜ Tüm Bölümler