Prof. Dr. Mehtap TİRYAKİOĞLU

1986-1988 arasında Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans; 1988-90 yılları arasında aynı üniversitede doktora yaptı. 1990-1992 yılları arasında H.Ü. Anatomi AD’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1992’de Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı’na Yrd. Doç olarak atandı. 1995 yılında doçentliğini aldı ve 1996 yılında iki yıl Amerika’da, Houston, TX’da Baylor College of Medicine, Cerrahi bölümünde Anatomi öğretim üyesi olarak cerrahi bölümü asistanlarına anatomi dersi verdi. Aynı yıllarda University of Texas, Neuroscience bölümünde visiting professor olarak çalıştı. 2000 yılında M.Ü. Tıp fakültesine dönüp, 2002 yılında profesörlük ünvanını aldı. Aynı yıl Amerika’ya geri döndü. 2005-2010 yılları arasında Art Institute of Pittsburgh, Interior Design bölümünden mezun oldu ve aynı okulda takip eden beş yıl boyunca yarı zamanlı olarak AutoCAD, Photoshop ve SketchUp dersleri verdi.

1 Eylül 2015’ten bu yana Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı’nda tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2018 Şubat ayından beri aynı üniversitede Spor Bilimleri Fakültesi Dekan’lığı yapmaktadır.